Thorleif Næss

Thorleif var en av initiativtakerne til Nakkeforbundet, og er nå æresmedlem i foreningen. Nedenfor finnes en del av hans arbeid, publikasjoner som bidrar stort til å hjelpe vår pasientgruppe.

Thorleif Næss har gjennom et langt liv kjempet en innbitt kamp mot den urettferdighet nakkeskadde mennesker i Norge opplever. I 2006 kom hans bok med tittelen «Helseløs og rettsløs» ut. I boken skildrer han sin årelange kamp mot helsevesen og rettssystem, og han retter søkelys på håpløsheten vi som pasientgruppe må kjempe imot. Boken hans kan du laste ned i sin helhet hos Nakkeforbundet.

Thorleif har produsert en rekke dokumenter som skal være med å bedre rettsikkerheten til vår pasientgruppe. Her kan du en oversikt over hans publikasjoner, samt andre publikasjoner som Thorleif mener er viktige for vår pasientgruppe. Alle disse burde for øvrig vært pensum for alle som ønsker å ta en medisinsk utdannelse.

2020

Introskriv – Alvorlige leddbånndskader i nakken blir oversett

Med nakkesleng på hjernen

Mr-undersøkelser i vektbærende posisjoner og ulike stillinger

2014

Magnetresonanstomografi ved undersøkelser av nakkeskader

2013

Misvisende og mangelfull statistikk om nakkeskader

Manglende retningslinjer for diagnostikk av nakkeskader av grad IV

Hvem har spesialistansvar for instabile nakkeskader

2010

Tidsskriftet professor Per Holck

2009

Om instabile nakkeskader

2007

Alvorlige nakkeskader holdes for narr

Kontraindikasjoner for manipulasjon av skadet nakke

2006

Nakkeslengassosierte nakkeskader

2002

St.Olvas Post traumatisk nakke/hodepinestudien (PTN-Studien)

2000

SMM-rapport nr 5/2000 Nakkeslengskade-diagnostikk og evaluering