Styret 2024/2025

Leder
Hanne Tuvnes

Hanne er en «god gammel» vernepleier, opprinnelig fra Trondheim og nå bosatt i Porsgrunn. Hun kom inn som en frisk pust i styret på årsmøte i 2020. Nakkeskaden fikk hun på jobb i 1987, og har om ikke så lenge 35 års «nakkeskadejubileum».

Hun har mange års fartstid som leder i helsevesenet, og har innehatt mange verv i frivilligheten, både lokalt og nasjonalt. Hanne brenner for å gi unge nakkeskadde troverdighet i helsevesenet, og vi overbevist om at hun vil være en av våre beste likepersoner, og da med de unge som sitt spesialfelt. 

Styremedlem
Anne Grethe Næss

Anne Grethe er utdannet barnepleier og legesekretær med hovedvekt på laboratoriearbeid. Hun ble varamedlem til styret i 2020, men har vært en viktig bidragsyter i Nakkeforbundet helt siden stiftelsen. Anne Grethe var styremedlem i TDM-foreningen før de ble en del av Nakkeforbundet.

Hennes spisskompetanse er utfordringene med kjeveleddsdysfunksjon Anne Grete har deltatt som brukerrepresentant ved kjevekirurgisk poliklinikk som er et landsdekkende kompetansesenter for kjevelidelser. I Nakkeforbundet er hun er en del av likepersonsgruppa, da likepersonsarbeid er noe som ligger henne hjerte nært.

Økonomiansvarlig
Jon Birger Eldevik

Jon Birger er Nakkeforbundets «grand old man». Han har vært leder av foreningen fra stiftelsen, og fram til årsmøtet 2020. Hans spisskompetanse på nakkeskadde og deres manglende rettigheter er han kanskje alene om i landet.

Jon Birger sin profesjon er innenfor offentlig administrasjon, han er selv nakkeskadet og er en av våre mest erfarne likepersjoner.


Styremedlem
Marte Disen

Marte er utdannet systemutvikler, og har i flere år jobbet som leder innen HR, rekruttering og teknologi. Marte kom inn som varamedlem i styret i 2023, og som styremedlem i 2024. 

Marte skadet nakken i en ulykke, og motivasjonen for styrearbeidet er å jobbe for at nakkeskadde i Norge skal få grundig utredning, diagnostisering og behandling. 

 

Styremedlem
Jann Sigurd Sønvisen

Jann Sigurd har vært styremedlem og IKT-ansvarlig i foreningen siden 2018. Han yrkerskarriere tok en brå slutt en oktoberdag i 2014. Han ble påkjørt bakfra i sin bil når han stod stille foran et fotgjengerfelt. Som tidligere ekstremsportutøver har Jann Sigurd pådratt seg flere alvorlige nakkeskader, dette uten at han selv var helt klar over det. Nakkeslengskaden i 2014 var «dråpen» som fikk begeret til å flyte over.

Jann Sigurd synes selv han er ualminnelig positiv. Det er kanskje ikke så rart at hans livsmotto er «Det går helt sikkert bra, hvis ikke så går det over»

Nytt fra styret