Likepersoner

Gjennom likepersonstjenesten vil vi utvikle tjenester som skal komme nakkeskadde og deres pårørende til gode. Vi har tro på at erfaringer som våre likemenn har opparbeidet seg er til stor nytte for vår pasientgruppe og for enkeltindivider.

Hva er en likeperson?

  • En likeperson er ikke en fagperson
  • Likepersoner har vært igjennom mange av de samme situasjonene som du selv er oppe i
  • En likeperson vil prøve å bistå deg i forskjellige situasjoner
  • En likeperson kan formidle hjelp og støtte
  • En likeperson kan hjelpe deg med å finne informasjonsmateriell om skaden 
  • En likeperson kan gi deg informasjon om tilbud til personer med nakke- og eller kjeveskader eller deres pårørende. 
  • Alle våre likepersoner har fullstendig taushetsplikt
  • Likepersonstjenesten er gratis 

Likepersoner skal ikke operere som terapeuter, eller gi medisinsk råd. Vi skal være der dersom du behøver noen å snakke med.  Hos oss er intet problem for stort, ei heller for lite.

Pårørendekontakt

De pårørende kan lett bli glemt når et familiemedlem skades. Nakkeforbundet ønsker derfor å kunne hjelpe også dem, og har derfor vår egen pårørendekontakt.

Anne Grethe Næss

E-post: annegrethe.nass@gmail.com

Jeg har jobbet som barnepleier, er utdannet legesekretær og har lang erfaring i helsevesenet.
Jeg satt flere år i styret i TMD-foreningen. Er selv plaget med kjeveledds-dysfunksjon (TMD). Har vært med i Nakkeforbundet siden oppstarten og er kunnskapsrik innenfor kjeve skader og om sammenhengen mellom nakke- og kjeveskader.

Jon Birger Eldevik

E-post: joneldevik@gmail.com

Jeg har i mange år jobbet med mennesker og innenlands administrasjon.
Etter at jeg selv ble ble nakkeskadd har jeg engasjert meg sterkt i nakkeskadde og deres rettigheter. Jeg er opptatt av nyskadede og rettigheter i både helsetjenesten, NAV og i forsikringssak. Det er mange fallgruver en må passe på. Har selv erfaring med å få prøvd sak i tinge- og lagmannsretten.

Solveig Kroken

E-post: skroken@hotmail.com

Jeg er utdannet sykepleier og jobbet tidligere på sykehus. Er nakkeskadet og har flere ulike helseproblemer fra det. Er opptatt av situasjonen for nakkeskadde  og ønsker å bidra. 

Hanne Kristin Tuvnes

E-post: hanne.tuvnes.nf@gmail.com

Jeg har en langtidsskade og har lært meg å mestre hverdagen. Jeg har mange praktiske tips og triks som kan være til god nytte. Jeg er særlig opptatt av det som handler om familiedynamikk ettersom en skade også rammer partner og familie. Jeg har mindre erfaring med de helt nyskadede.

Eivind Kroken

E-post: eikroken@hotmail.com

Jeg har 19 års erfaring som pårørende til en person med nakkeskade. Som pårørende kan det være vanskelig å forstå alt rundt diagnostisering og behandling, og å gi god omsorg. Jeg snakker gjerne med deg som selv er pårørende! Jeg har vært trofast medlem i Nakkeforbundet siden oppstarten i 2015.