Thorleif Ness

Helseløs og

Last ned boken her.

Thorleif Ness har gjennom et langt liv kjempet en innbitt kamp mot den urettferdighet nakkeskadde mennesker i Norge opplever. I 2006 kom hans bok med tittelen «Helseløs og rettsløs» ut. I boken skildrer han sin årelange kamp mot helsevesen og rettssystem, og han retter søkelys på håpløsheten vi som pasientgruppe må kjempe imot. Boken hans kan du laste ned i sin helhet hos Nakkeforbundet.