Styret 2020/2021

Leder: Raimond Gjelsten (Valgt for 2 år)

Nestleder: Elin Bøhmer (ikke på valg)

Økonomiansvarlig: Jon Birger Eldevik  (Valgt for 2 år)

Styremedlem: Jann Sigurd Sønvisen  (Valgt for 2 år)

Styremedlem: Gina Sekkelsten (ikke på valg)

Styremedlem: Anne Sørli  (ikke på valg)

Styremedlem: Jan Mønnesland (ikke på valg)

Varamedlem: Anne Grethe Næss (Valgt for 1  år)

Varamedlem 2: Hanne Tuvnes  (Valgt for 1 år)

Klikk på faner nedenfor og finn ut litt mer om oss 🙂