Styret 2021/2022

Leder: Raimond Gjelsten 

Nestleder: Elin Bøhmer 

Økonomiansvarlig: Jon Birger Eldevik  

Styremedlem: Jann Sigurd Sønvisen

Styremedlem: Gina Sekkelsten 

Styremedlem: Anne Grethe Næss 

Styremedlem: Hanne Tuvnes

Varamedlem: Anette Røsjordet 

Varamedlem: Bernt Bergum

Klikk på faner nedenfor og finn ut litt mer om oss 🙂