Styret 2020/2021

Leder: Raimond Gjelsten (Valgt for 2 år)

Nestleder: Elin Bøhmer (ikke på valg)

Økonomiansvarlig: Jon Birger Eldevik  (Valgt for 2 år)

Styremedlem: Jann Sigurd Sønvisen  (Valgt for 2 år)

Styremedlem: Gina Sekkelsten (ikke på valg)

Styremedlem: Anne Sørli  (ikke på valg)

Styremedlem: Jan Mønnesland (ikke på valg)

Varamedlem: Anne Grethe Næss (Valgt for 1  år)

Varamedlem 2: Hanne Tuvnes  (Valgt for 1 år)

Klikk på faner nedenfor og finn ut litt mer om oss 🙂

Raimond ble nyvalgt leder på årsmøtet 2020. Han har hatt mange lederroller i næringslivet, idrett og frivilligheten. Raimond er en utadvendt og positiv person, er bosatt på Hovsherad som ligger om lag 10 mil utenfor Stavanger. Han har vært utsatt for tre trafikkulykker, og en fallskade under en brann. Dette har resultert i at Raimond har flere nakkeskader. Raimond falt ut av arbeidslivet for en tid tilbake, og er nå i et AAP løp i NAV regi.

Elin var med på stiftelsen av Nakkeforbundet i 2016, og har vært en del av styret siden. Hun innehar en svært brei erfaring etter å ha hatt styreverv i en rekke andre pasientorganisasjoner. Elin er utdannet psykiatrisk – og diabetesykepleier, og dette var hennes profesjon fram til hun selv ble nakkeskadet. Hun brenner for likepersonsarbeid, og har vært drivkraften bak denne tjenesten i Nakkeforbundet siden oppstarten.

Jon Birger er Nakkeforbundets «grand old man». Han har vært leder av foreningen fra stiftelsen, og fram til årsmøtet 2020. Hans spisskompetanse på nakkeskadde og deres manglende rettigheter er han kanskje alene om i landet. Jon Birger sin profesjon er innenfor offentlig administrasjon, han er selv nakkeskadet og er en av våre mest erfarne likepersjoner.

Vi var så heldige å få Jan med på laget i 2019. Å presentere han i korthet er utfordrende da han har en CV som tar pusten fra de fleste.
Jan er utdannet samfunnsøkonom fra UIO. Av yrkeserfaring kan nevnes: Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet, NIBR og Utdanningsforbundet. Han har organisert aktiviteter for Landsforeningen for offentlige pensjonister, og var leder for TMD-foreninger før fusjon med Nakkeforbundet. Nå lager Jan analyser av kommuneøkonomi for Unio i forbindelse med statsbudsjettene o.l. for å nevne noe.

Anne har lang og bred erfaring fra styrearbeid, både innenfor helse og idrett. Hun fikk en skade i nakken under utførelse av sitt arbeid i 2017, og har fått skaden godkjent som en yrkesskade. Som temmelig «fersk» nakkeskadd ble hun vårt styremedlem i 2019, hvor hun er en del av vårt helsepolitiske utvalg. Anne er både idretts og vernepleierutdannet, med rehabilitering som videreutdanning. Hennes favorittsitat er: «Alt er mulig»

Gina er 32 år og bosatt i Fredrikstad. Hun har vært styremedlem siden 2019. Hennes utdannelse er innenfor helse, barn og ungdom, og hun har vært langvarig frivillig for Røde Kors hjelpekorps. Gine fikk nakkeskade etter en voldsepisode i 2005, var innom rettssystemet som voldsoffer i en alder av 19 år, og hun Har «kriget» med NAV i 13 år før hun ble Ung Ufør. Hun brenner for er å hjelpe skadde mennesker slik at de kan få et nettverk, og føle tilhørighet. Gina er en del av IT gruppa i Nakkeforbundet, og hun er den som er raskest av oss til å svare/hjelpe dersom noen tar kontakt med oss.

Jann Sigurd har vært styremedlem og IKT-ansvarlig i foreningen siden 2018. Han yrkerskarriere tok en brå slutt en oktoberdag i 2014.
Han ble påkjørt bakfra i sin bil når han stod stille foran et fotgjengerfelt. Som tidligere ekstremsportutøver har Jann Sigurd pådratt seg flere alvorlige nakkeskader, dette uten at han selv var helt klar over det. Nakkeslengskaden i 2014 var «dråpen» som fikk begeret til å flyte over. Jann Sigurd synes selv han er ualminnelig positiv. Det er kanskje ikke så rart at hans livsmotto er «Det går helt sikkert bra, hvis ikke så går det over»

Anne Grethe er utdannet barnepleier og legesekretær med hovedvekt på laboratoriearbeid. Hun ble varamedlem til styret i 2020, men har vært en viktig bidragsyter i Nakkeforbundet helt siden stiftelsen. Anne Grethe var styremedlem i TDM-foreningen før de ble en del av Nakkeforbundet. Hennes spisskompetanse er utfordringene med kjeveleddsdysfunksjon Anne Grete har deltatt som brukerrepresentant ved kjevekirurgisk poliklinikk som er et landsdekkende kompetansesenter for kjevelidelser. I Nakkeforbundet er hun er en del av likepersonsgruppa, da likepersonsarbeid er noe som ligger henne hjerte nært.

Hanne er en «god gammel» vernepleier, opprinnelig fra Trondheim og nå bosatt i Porsgrunn. Hun kom inn som en frisk pust i styret på årsmøte i 2020. Nakkeskaden fikk hun på jobb i 1987, og har om ikke så lenge 35 års «nakkeskadejubileum». Hun har mange års fartstid som leder i helsevesenet, og har innehatt mange verv i frivilligheten, både lokalt og nasjonalt. Hanne brenner for å gi unge nakkeskadde troverdighet i helsevesenet, og vi overbevist om at hun vil være en av våre beste likepersoner, og da med de unge som sitt spesialfelt.