Styret 2021/2022

Leder: Hanne Tuvnes

Nestleder: Elin Bøhmer 

Økonomiansvarlig: Jon Birger Eldevik  

Styremedlem: Gina Sekkelsten 

Styremedlem: Anne Grethe Næss 

Varamedlem: Jann Sigurd Sønvisen

Klikk på faner nedenfor og finn ut litt mer om oss 🙂