Likepersoner

Gjennom likepersonstjenesten vil vi utvikle tjenester som skal komme de skadde og deres pårørende til gode. Vi har tro på at erfaringer som våre likemenn har opparbeidet seg er til stor nytte for vår pasientgruppe og for enkeltindivider.

  • En Likeperson er ikke en fagperson
  • Likepersoner har vært igjennom mange av de samme vanskelige situasjonene som du selv er oppe i
  • Likeperson er et medlem som vil prøve å hjelpe mennesker som trenger litt bistand i forskjellige situasjoner
  • Likeperson kan formidle hjelp og støtte
  • Likeperson kan hjelpe deg med å finne informasjonsmateriell om skaden 
  • Likeperson kan gi deg informasjon om tilbud til personer med nakke- og eller kjeveskader eller deres pårørende. NF har egen pårørendekontakt
  • Enhver likeperson har fullstendig taushetsplikt
  • Likepersontjenesten gratis 
 

Likepersoner skal ikke operere som terapeuter, eller være de som gir medisinsk råd. Vi skal være der dersom du behøver noen å snakke med.  Hos oss er intet problem for stort, ei heller for lite.

Pårørendekontakt.

De pårørende har ofte en tendens til å bli glemt når et familiemedlem skades. Nakkeforbundet ønsker derfor å kunne hjelpe også dem, og har derfor vår egen pårørendekontakt.

Elin Bøhmer

Telefon: 47633306

Epost: elin@bohmer.link

Jeg har jobbet i helsevesenet i mange år, og er utdannede sykepleier og psykiatrisk sykepleier. Jeg kjennetegnes som en god lytter. Jeg har selv vært i flere ulykker, har flere skader og helseproblemer etter disse.

Jon Birger Eldevik

Telefon: 97729502                   

Epost: joneldevik@gmail.com

Jeg har i mange år jobbet med mennesker og innenlands administrasjon.
Etter at jeg selv ble ble nakkeskadd har jeg engasjert meg sterkt i nakkeskadde og deres rettigheter.

Solveig Kroken    

Telefon: 41691510 

Epost: skroken@hotmail.com

Jeg er utdannet sykepleier og jobbet tidligere på sykehus. Er nakkeskadet og har flere ulike helseproblemer fra det. Er opptatt av situasjonen for nakkeskadde  og ønsker å bidra. 

Anne Grethe Næss

Telefon: 97035978 

(ring gjerne mellom kl 10-19, ikke mandager)

Jeg har Jobbet som barnepleier og er i tillegg utdannet legesekretær med hovedvekt på laboratoriearbeid. Har lang erfaring i helsevesenet, jobbet mange år på legekontor og de siste årene har jeg jobbet på helsestasjon med gravide.
Jeg satt i også flere år i styret i TMD-foreningen. Er selv plaget med kjeveleddsdysfunksjon (TMD).
Har valgt flere likemannskurs for å møte mennesker med TMD på den beste mulige måten.

Randi Wilhelmsen 

Telefon: +46 706244995

Epost: randiwilhelmsen@gmail.com

Jeg bor i Sverige, er utdannet operasjonssykepleier med mange års erfaring innen somatikk og psykiatri. Jeg ble nakkeskadet i 2016, er i et AAP forløp hos NAV, og har en uferdig erstatningssak pågående. Jeg brenner for at vi som er nakkeskadd skal få både hjelp og behandling, samt en diagnose. Jeg har sittet en periode i styret i Nakkeforbundet. Jeg har gjennomført første halvdel av likepernonutdannelsen, og vil fullføre siste del straks koronapandemien tillater det. Jeg er best tilgjengelig på dagtid, mellom kl. 09.00 og 16.00. Send gjerne en SMS, så ringer jeg deg opp.

Eivind Kroken

Telefon: 47828521

Epost: eikroken@hotmail.com

Jeg har 19 års erfaring som pårørende til nakkeskadet. Jeg er gift med Solveig Kroken, som også bidrar som likeperson i Nakkeforbundet. Det skjedde utolig mye omkring diagnostisering og behandling som jeg som pårørende ikke hadde forutsetning for å forstå. Mange når derfor ikke fram slik at de kan være en gode omsorgsperson for mennesker som får en skade. Jeg har derfor et ønske om bidra slik at andre pårørende kan slippe noe av frustrasjonen jeg har opplevd. Jeg har vært trofast medlem i Nakkeforbundet siden oppstart av forbundet siden 2015

Pårørendekontakt.

Gina Sekkelsten

Telefon: 46886882

Epost: ginaelee@outlook.com

Jeg er 32 år og bosatt i Fredrikstad. Har vært styremedlem siden 2019. Min utdannelse er innenfor helse, barn og ungdom. Jeg ble nakkeskadd etter en voldsepisode i 2005, var innom rettssystemet som voldsoffer i en alder av 19 år, og jeg Har «kriget» med NAV i 13 år, og er nå blitt Ung Ufør. Jeg brenner for er å hjelpe skadde mennesker slik at de kan få et nettverk, og føle tilhørighet.