Skriv til å printe og legge ut på legekontorer etc

Det har vært ønsker om et skriv som man kan skrive ut for å henge opp/legge på behandlings steder.
Så her har vi laget et lettfattelig skriv som oppsummerer litt av plagene man kan ha ved slike skader.
skriv for print
Last ned skrivet her.