Til pressen

header-unternehmen-presse_02Nakkeforbundet er en interesseorganisasjon som kjemper for menneskers rettigheter til riktig tverrfaglig diagnostikk og behandling av omfattende invalidiserende skadeomfang.

Skader i nakken har ofte direkte sammenheng med skader i kjeven og omvendt. Dette på grunn av at nakken og kjevens anatomi direkte henger sammen. Skader i disse områdene fører også ofte med seg hodeskader og nevrologiske tilstander som kan ramme store deler av kroppen.

Mennesker med slike skader er ofte utsatt for traumer, og mange får også problemer med forsikringsselskaper og NAV-systemet på grunn av den totale mangelen på medisinsk hjelp.

Disse skadene arter seg på forskjellig vis, men felles for dem alle er at Norges helsemyndigheter bevisst unnlater å tilby diagnostikk, eller utsetter pasientene for feildiagnostikk. Dette fører igjen til manglende eller feil behandling som ofte forverrer den skaddes helsesituasjon.

Ved manglende diagnoser tilbys disse pasientene heller ikke riktig behandling. Siden landets myndigheter ikke viser vilje til å anerkjenne hverken nasjonal eller internasjonal viten på området får heller ikke disse pasientgruppene tilbud om diagnostikk eller behandling i utlandet, som norske borgere har krav på etter EØS-direktivet. Dette skjer til tross for at Stortinget allerede i 2009 vedtok at pasientene har krav på å få stilt internasjonalt anerkjente ICD10-diagnoser.

Et eksempel er ICD10 diagnosene nedenfor, disse diagnosene blir så og si aldri brukt i Norge, dette fører til at man ikke får den helsehjelpen man har krav på.

icd10

 

 

 

Dermed er realiteten at tusenvis av mennesker her til lands blir overlatt til seg selv med alvorlige invalidiserende skader. Da er veien kort til tap av arbeidsevne. Helsevesenet tilbyr kun omfattende smertebehandling mens pasientene får økende behov for hjelp i hverdagen.

Dette er en uverdig situasjon som må løses raskt, ventetiden og kampen har allerede vart i mange tiår.

Den eneste måten å gjøre det på er at norske helsemyndigheter begynner å følge internasjonalt lovverk og anerkjenner dokumentert viten. Disse pasientene har samme krav på riktig diagnostikk med ICD10-koder og på grunnlag av disse rett til adekvat tverrfaglig behandling som alle andre skadde og syke mennesker her i landet.

Untitled-5