Om oss

Nakkeforbundet ble stiftet 06.10.15. Foreningen ble dannet på grunn av behovet nakkeskadde mennesker her til lands har for å få på plass adekvat tverrfaglig diagnostikk- og behandlingstilbud.

Det er en trist realitet at mennesker med svært alvorlige skader i nakken ikke blir tatt på alvor, og derfor ikke får riktig helsehjelp. Manglende diagnostikk fører også til feilbehandling som forverrer situasjonen.

Ansvaret for dette ligger i sin helhet hos norske helsemyndigheter. Derfor er det et stort behov for en forening som kjemper de nakkeskaddes sak, når det gjelder å informere og påvirke helsepolitikere, helsemyndigheter, leger og behandlere i Norge slik at  vi får plass tilbud om bildediagnostikk som kan avdekke de alvorligste skadene.
Les mere

1 2