DESINFORMASJON FRA HELSEDIREKTORATET

Politikerne i helse- og omsorgskomiteen er fullt klar over at diagnostikk og behandling av nakkeskader er et forsømt felt i norsk helsevesen. Siden 2006 har medlemmer i komiteen stilt 24 spørsmål om vår situasjon, og helseministerne ( Sylvia Brustad (Ap), Bjarne Håkon Hansen (Ap), Anne- Grethe Strøm Eriksen (Ap), (Jonas  Gahr Støre(Ap)  og Bent Høie (H) har besvart spørsmålene med villedende og direkte feil informasjon.

Det som skjer er at spørsmål som helseministrene mottar,  blir oversendt Helsedirektoratet, som i sin tur henvender seg til det norske spesialistmiljøet. Etter anbefaling fra Helsedirektoratet ble «Landsfunksjon for kompliserte nakkelidelser» i 2004 lagt til St. Olavs , med Øystein P. Nygaard som leder.

Helsedirektoratet har derfor støttet seg på informasjon, eller rettere sagt desinformasjon, fra St. Olavs/ Øystein P. Nygaard – også etter at landsfunksjonen ble nedlagt i 2012.

Kort fortalt sender Helsedirektoratet  villedende informasjon til helseministeren, som i sin tur sender feilinformasjon til Helse- og omsorgskomiteen og Stortinget

Vi som har fulgt dette narrespillet over 10-15 år, har gang på gang påpekt feilene i de svarene som representantene har fått. Men fordi makten skjuler seg bak flotte titler, og store ord om forskning og vitenskap, har ingen representanter hittil våget å utfordre nettverket av spesialister. Spesialister som er langt mer opptatt av skjule og dekke til, enn av å informere om uholdbare forhold som de selv har forårsaket.

Med utgangspunkt i spørsmålet fra Ketil Kjenseth(V), vil Nakkeforbundet vise at det svaret han har fått er fullstendig irrelevant.

Kommunikasjonen finner dere på linkene nedenfor

2016 juni Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth

2016 Til Helsedirektoratet ang spørsmål fra Kjetil Kjenseth(V) Krav om innsyn

2016 fra Helsedirektoratet med vedlegg! Vedlegg nr 1, Vedlegg nr 2

2016 Til Helsedirektoratet 29/11

2016 fra Helsedirektoratet 30/11

2016 Til Helsedirektoratet 30/11

2016 Til St Olavs 05/12Vedlegg nr 1, Vedlegg nr 2

Siste svar i saken

2016 svar fra HDIR

Skriv til HDIR og helseminister 13/2-2017

Helse- og omsorgsminister Bent Høie!

De har hatt en klar visjon om å endre norsk helsevesen slik at det skulle bli PASIENTENES HELSEVESEN. Vi håper at andre pasientgrupper har opplevd at de nå blir hørt og sett, og at de har fått reell innflytelse på diagnostikk og behandling for sine grupper.

For pasienter med alvorlige nakkeskader har ikke deres visjon hatt noen som helst påvirkning.

Våre medlemmer blir fortsatt behandlet som kasteballer i et system som på ingen måter kan beskrives som vårt helsevesen. I praksis er mange av våre hardest skadde medlemmer uten pasientrettigheter. Vi mener at dette er et problem De som helseminister ikke kan fortsette å lukke øynene for.

Nakkeforbundet håper at de vil sette Dem inn i brevet (vedlegg 1), og at de  tar initiativ til å få etablert dialog mellom Nakkeforbundet  og spesialisthelsetjenesten i Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Nakkeforbundet

Vedlegg
1 Brev av 12.02.17 – Pasientens helsetjeneste
2 BMJ Best Practice
3 Spørsmål om etablering av åpen MR i Norge
4 NTNU Masteroppgåve
5 åpen MR – artikkel fra Annals of internal Medicin
6 Effectiv Health Care program