Høringsuttalelse av 30.05.2016

Helsedirektoratet
Avdeling for allmennhelsetjenester
v/Seniorrådgiver Hedda Høvik

Ang. Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD
INNLEDNING
Nakkeforbundet vil først takke for invitasjon til innspill angående nasjonal retningslinje for TMD. Nakkeforbundet er en ny pasientforening for nakke – og kjeveskadde , og vi hadde vårt konstituerende årsmøte 21.april 2016, og har fra stiftelsen i oktober 2015 mer enn 300 medlemmer.

Ut fra egne og medlemmenes erfaringer, vet vi at smerter, stivhet og omfattende symptomer ofte forekommer samtidig i nakke og kjeve. Hvorvidt man definerer seg som nakke- eller kjeveskadd, er ofte et spørsmål om hvor problemene oppleves som mest uholdbare. Begge skadegruppene har vært kasteballer i norsk helsevesen, med den konsekvens at ingen har fått avklart hva som har vært den primære årsaken til smerter, spenninger og feilfunksjoner.

Vår høyest prioriterte oppgave er å få etablert et dynamisk bildediagnostisk tilbud som kan avklare om det foreligger nakkeskader av grad 4, med instabilitet som følge av hel eller delvis ruptur av leddbånd. At cervikal instabilitet kan gi kroniske og invalidiserende symptomer, både i nakke og kjeve/ansikt, blir benektet/bagatellisert /ignorert av nevrologene, som har spesialistansvaret. Det er ingen tvil om at disse pasientene er uønsket ved nevrologiske avdelinger, og vanlig prosedyre er å henvise til psykolog/psykiater.

Denne pasientgruppen søker ofte andre spesialister/profesjoner som kan avklare om smertene kanskje skriver seg fra kjeven.
I forbindelse med den faglige retningslinjen er det Nakkeforbundets viktigste anliggende å påpeke at personer, som blir henvist til, eller selv oppsøker hjelp for sine TMD- problemer, i mange tilfeller kan ha udiagnostiserte nakkeskader av alvorligste grad.
Når det gjelder «Strakstiltaket» ved Haukeland så er det vår oppfatning at sammenhengen mellom TMD og nakkeskade er blitt undervurdert/ignorert. Pasienter som har meldt fra om nakkeproblemer, er ikke blitt tatt på alvor. (les resten i dokumentet høringsuttalelse av 30.05.2016)

Disse dokumentene inneholder mye informasjon så du kan laste filene ned og lese disse i PDF format.
Høringsuttalelse av 30.05.2016
vedlegg 1 2001 kjevesleng whiplash
vedlegg 2 2016 Koplingen nakke-kjeve
vedlegg 3 2016 DEN NEVROLOGISKE BLINDGATEN
vedlegg 4 2016 DEN NEVROLOGISKE BLINDGATEN (2)