Bli medlem i dag og få tilsendt boken»Erstatningsoppgjør ved lave invaliditeter» av Advokat Einar I Lohne

Kjære leser!
Bli medlem i dag og få tilsendt boken»Erstatningsoppgjør ved lave invaliditeter» av Advokat Einar I Lohne tilsendt gratis. Boken kom ut i 2015. Denne boken er svært nyttig for vår målgruppe.
Boken blir tilsendt kostnadsfritt til nye medlemmer som tegner hovedmedlemskap. Ordinær pris er kr. 300,- + porto som du slipper ved å meldte deg inn som medlem for kr. 100,- .
Alle andre hovedmedlemmer som har betalt kontingent for 2016 kan få boken tilsendt på samme vilkår ved å ta kontakt på mail joneldevik@gmail.com – Husk da å oppgi medlemsnummer.
Ikke vendt med å meld deg inn. Du vil da fortløpende motta skriv og annen medlemsinformasjon på din mail.
Hovedmedlem kr. 100,- og familiemedlemskap kr. 50,-. Husk å oppgi fødselsåret på familiemedlemmer.
Gå inn på nakkeforbundet sin hjemmesidehttp://nakkeforbundet.no/medlemsskap/ og gå til linken medlemskap.

 

lohne1lohne2