Et helsevesen med nakkesleng på hjernen.

 

Hvis vi får en alvorlig skade forventer vi å bli undersøkt av kompetente fagfolk som kan stille riktig diagnose og gi god behandling. I vår tid blir diagnostikken sikrere og behandlingen bedre for de aller fleste typer skader.

Vi tar det som en selvfølge at de hardest skadde blir vurdert og behandlet først.
Når alpinistene våre pådrar seg alvorlige kneskader med avrivning av korsbånd, blir de behandlet raskt og profesjonelt av spesialister i ortopedi.
Konsekvensene for alpinistene er oftest en ødelagt sesong TV2 har den siste tiden fokusert på en stor gruppe mennesker som har fått helt eller delvis avrevne leddbånd i nakken.
Disse menneskene møter en annen virkelighet. Selv om nakken er vår mest sårbare kroppsdel, og at avrevne leddbånd er den vanligste dødsårsaken i trafikken, så blir disse skadene rett og slett ignorert.
Det finnes ingen retningslinjer for diagnostikk og behandling.
Det finnes ingen norsk forskning på slike skader, og ingen sørger for at de beste diagnostiske hjelpemidlene er tilgjengelig.
For disse pasientene blir regelen om å ta hånd om de alvorligste skadene først, snudd på hodet.
Alle blir vurdert til å ha lette skader som raskt vil lege seg selv. Konsekvensene for mange blir i realiteten et ødelagt liv.

Les hele……