Skriv til å printe ut og legge på legesenter/behandlingssteder etc

Untitled-1

 

Det har vært ønsker om et skriv som man kan skrive ut for å henge opp/legge på behandlingssteder.
Så her har vi laget et lettfattelig skriv som oppsummerer litt av plagene man kan ha ved slike skader.

Last ned her.